Меню

Kак Хитър Петър получил името си?

Хитър Петър е може би най-популярният герой от българския фолклор. За първи път Хитър Петър се появява през 16–17 век, когато България е още под османско иго. Не е известно от коя точно част на България произлиза - истории за него се разказват в различни краища. Хитър, както личи от името му, мъдър, находчив и остроумен, историите за него продължават да ни разсмиват и до днес. А как получил името си? Прочетете тази българска народна приказка и ще разберете.

Когато бил малко момче Хитър Петър се цанил слуга у един господар. Една зимна вечер господарят му приготвил богати гозби и поканил гости. Било много студено, а господарят му казал:
— Петре, иди при пътните врата, та като дохождат гостите, да им отваряш вратата.
Петър стоял зад вратата, мръзнал, отварял, затварял, но намислил да направи една хитрина. Заключил вратата и когато повиквал някой, той го питал: „Кой си ти? Кажи си името, та да  ти отворя.“ Които си казвали името, отварял им, а които не си казвали името, не им отварял и те се връщали разсърдени.
Петровият господар се ядосал на тия, що били поканени и не дошли, а пък те му се сърдели, че слугата му не ги пускал да влязат. За да се сдобрят, Петровият господар им направил угощение в друга къща, като не щели да дойдат в къщата му. Там пак Петър слугувал.
Като се наяли и напили, господарят му отделил от останалото ядене и му казал:
— Петре, тези гозби ще занесеш у дома и ще ги дадеш на тоя, който ме най-много обича.
Петър занесъл яденето. Вкъщи го посрещнало кучето и от радост взело да си върти опашката. Петър помислил, че то най-много обича господаря му, и му дал яденето.
Като се върнал по-късно господарят му, жена му казала сърдито:
— Толкова хубави гозби ядохте там, не остана ли малко, та да проводите и аз да накуся?
— Как, не ти ли донесе слугата?
— Не! — казала тя.
— Петре, ти кому даде снощи онова ядене? — попитал той слугата си.
— Дадох го на тоя, който те най-много обича — отвърнал Петър.
— Че кой ме повече обича освен жена ми?
— Не, кучето ти повече те обича! — рекъл Петър. После повикал кучето и казал на господаря си да го удари и той го ударил. Кучето взело да квичи и избягало.
— Повикай го сега — казал Петър. Господарят го повикал. То дошло при него и взело да му се умилква.— Иди сега и направи същото на жена си! — казал Петър.
Господарят му отишел и ударил на жена си една плесница, леко, на шега. Тя още повече се разсърдила и побягнала. Мъжът ù я викал и казвал: „Върни се, ела си, това е шега!“ Но тя не го слушала и избягала при баща си. Мъжът ù пращал няколко пъти да я викат, но тя не искала да се върне.
— Е, Петре, имаш право, че кучето ме обича повече. Но сега какво да правим, като не се връща жена ми?
— Дай ми пет гроша и ще видиш, че жена ти ще се върне — дори боса — при тебе!
Господарят му дал пет гроша. Петър купил една кокошка и половин кило масло, минал из улицата, дето била господарката му, и почнал да вика:
— Купувам кокошки и масло! Който има за Продан, донасяйте!
Жената, като познала Петра по гласа, веднага излязла на пътя и го запитала:
— Какво е това, Петре? Защо ги купуваш тези кокошки?
— Какво ще е! Ти като не си дойде, приятелите на господаря го убедиха да си вземе друга жена, по-хубава от тебе! Довечера ще имаме сватба, та затова купувам масло и кокошки.
Тогава жената, без да гледа, че е боса, тичешком се върнала у дома си и се помирила с мъжа си.
И оттогава нарекли Петра Хитър Петър. 
Kак Хитър Петър получил името си? Прегледан от rodnoto.bg на 2016-07-28T16:57:00+03:00 Рейтинг: 5

Няма коментари:

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *

Copyright © 2016 Rodnoto. Предоставено от Blogger.