Меню

Петър Дънов за трудностите

Какво представляват трудностите? Те са дебели въжета, с които връзват човека. Стои един човек, вързан с въже, и се чуди какво да прави. Поглежда натук-натам, вижда една малка игла на дрехата си и казва: „Защо ми е тази игла? Тя не може да ми помогне. Да имах поне ножици, положението ми щеше да бъде по-добро, но сега и аз не зная какво да правя“.  Минава покрай него един добър човек, вижда мъчнотията му и казва: „Какво правиш?“. „Вързан съм, помогни ми да се избавя“. „Не ми е позволено. Мога обаче да ти дам един съвет: на дрехата си имаш една игла. Вземи иглата и късай въжето нишка по нишка. То е съставено от хиляди нишки, но след два-три дни ти можеш да скъсаш въжето“. 

Сега - и на вас казвам: трудностите представляват въжета, съставени от множество малки трудности. Извадете иглата си, сложете ума си на работа и нишка след нишка разрешавайте трудностите си една след друга. Няма да усетите как ще се освободите от голямото дебело въже. 

На какво се дължат трудностите? На човешкото безлюбие. Където е безлюбието, там има големи трудности. Дойде ли любовта, трудностите се намаляват и противоречията изчезват. Малките трудности и противоречия се решават лесно. 


Из „За трудностите в живота“, Петър Дънов, „Хермес“ 

Учителя Петър Дънов (1864–1944 ) е сред най-ярките личности в българската история и духовната ни култура. Той е основателят на школата на Бялото братство, където познанието за Бога, света и човека се съчетава с практически методи за духовно и физическо усъвършенстване, постигане на емоционално и умствено равновесие. Завършил богословие и медицина, Петър Дънов дава ключовите концепции на холистичния мироглед за човека като триединство на дух, душа и тяло. Духовното наследство на Петър Дънов обхваща около пет хиляди лекции и беседи, изнасяни в продължение на 40 години; около 150 музикални творби и свещения танц паневритмия – синтез от движение, музика и поезия. 
Петър Дънов за трудностите Прегледан от rodnoto.bg на 2016-10-21T00:02:00+03:00 Рейтинг: 5

Няма коментари:

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *

Copyright © 2016 Rodnoto. Предоставено от Blogger.